OPPO A39 xóa mật khẩu màn hình còn nguyên dữ liệu done !