Samsung NOTE 10+ N975F N976N Xóa xác minh tài khoản google ok,Xóa mật khẩu tài khoản Note 10+ ok.