Forums

Huawei Nova 3i INE-LX2R 9.1.0.280 xóa tài khoản google done !

shape image

Huawei Nova 3i INE-LX2R 9.1.0.280 xóa tài khoản google done !


@ChuyềnMobileGsm-096.959.3456 - wWw.ChuyenMobile.Net

>>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû: 
  DBAdapter Reserved Interface
>>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM18
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:version
  Flashing Block:userdata
  Flashing Block:preload
  all is done

Đăng nhận xét

Copyright © ChuyenMobile.Net | By ChuyềnMobileGsm - 096.959.3456 - 08.234.66666

Form WhatsApp

This order requires the WhatsApp application.

Order now