OPPO AX7 CPH1903 MỞ MẠNG THÀNH CÔNG TRÊN MỌI PHIÊN BẢN !

Oppo ax7 mở mạng online ok
oppo ax7 mở mạng trên mọi phiên bản 
update chạy lại phần mềm không ảnh hưởng