Xiaomi Redmi Note 3 Pro (Kenzo) Fix Hang Logo Done By UnlockTool