Hướng dẫn kết nối từ không cần Teamviewer !

Các bạn tải Tool USB 1.9.7 ChuyenMobileGsm.exe
bên dưới và mở lên rồi làm theo hướng dẫn
*****
*****

Các bạn làm theo hướng dẫn sau đây để kết nối !

  • Lưu ý có thể kết nối 1 trong các ip này
  • unlockgsm.ddns.net
  • chuyenmobile.ddns.net
  •  Hoặc ip số mà do mình cung cấp